ห้องเรียนและอาคารเรียน

ห้องเรียน :ห้องอาคารเรียน – ไม้

อาคารห้องทดลองวิทยาศาสตร์ห้องอาคารเรียน – ปูน

อาคารห้องคอมพิวเตอร์ :ห้องโรงยิม

อาคารห้องปฏิบัติการทางภาษา :ห้องอาคารเอนกประสงค์

อาคารห้องสมุด :ห้องโรงอาหาร :อาคาร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s