ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ปีการศึกษา 2558

อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ปีการศึกษา 2558

เลือกปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2549
ปีการศึกษา 2548

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
0
0
0
0
ข้อมูล ณ วันที่

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
   ครูผู้ช่วย
   เจ้าพนักงานธุรการ
   ครูธุรการ
   ครู (พนักงานงานราชการ)
   ครูผู้ช่วย
   ครูผู้ช่วย
   ครูผู้ช่วย
   ครูผู้ช่วย
   ครู (อัตราจ้าง)
   นักการภารโรง
   ครูผู้ช่วย
   ครูผู้ช่วย
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการ
   ครู
   ครู ชำนาญการ
   ครูผู้ช่วย
   ครูผู้ช่วย
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 09:03:38 น.)

ห้องเรียนและอาคารเรียน

ห้องเรียน :ห้องอาคารเรียน – ไม้

อาคารห้องทดลองวิทยาศาสตร์ห้องอาคารเรียน – ปูน

อาคารห้องคอมพิวเตอร์ :ห้องโรงยิม

อาคารห้องปฏิบัติการทางภาษา :ห้องอาคารเอนกประสงค์

อาคารห้องสมุด :ห้องโรงอาหาร :อาคาร

ดอกประดู่ ดอกไม้ประจำโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

ดอกประดู่”  ดอกไม้ประจำโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ เป็นไม้ยืนต้นทีมีเนื้อแข็งเปรียบเสมือนสถาบันที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็งให้ร่มเงา ใบสีเขียวสดเป็นพุ่มหนา เปรียบเสมือน ครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้และดูแลลูกศิษย์ ดอกสีเหลืองสดใส(สีของโรงเรียน) เปรียบเสมือนพลังแห่งความรักความสามัคคีของนักเรียน และจะร่วงหล่นประมาณปลายเดือนมีนาคม อันแสดงถึงการอำลาจากสถาบันของนักเรียนที่จบหลักสูตรของโรงเรียน

การเป็นมงคล  คนไทยโบราณ เชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นประดู่ไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดพลังแห่งความยิ่งใหญ่เพราะ ประดู่ คือ ความพร้อม ความร่วมมือ ร่วมใจสามัคคี มีพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ดอกของประดู่ยังมีลักษณะที่ระดมกันบานเต็มต้นดูลานตา คนไทยโบราณเชื่อว่า ส่วนของแก่นไม้ยังใช้เป็นศิลปะการดนตรี ที่สำคัญของคนพื้นเมืองในสมัยโบราณอีกด้วย คือใช้ทำเป็นเครื่องเสียงพวกระนาด นั่นก็หมายถึง ความแข็งแกร่ง แข็งแรง

ครูสาโรจน์  มาหมื่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130493
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030157
รหัส Obec 6 หลัก :
  130493
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันต้นหมื้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suntonmue school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสันต้นหมื้อ
ตำบล :
  สันต้นหมื้อ
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053-377343
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  suntonmueschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  10 กม.